La formació en línia: una oportunitat per complementar estudis i especialitzar-se

Des de fa anys el nombre d’alumnes que estudien a través d’internet s’ha incrementat exponencialment. No només per joves que escullen aquesta via per formalitzar els seus graus universitaris, sinó també per persones que decideixen complementar els seus estudis anteriors i especialitzar-se en un àmbit concret de professió.

ebook

En la formació on-line els estudiants poden consultar els temaris des de l’Aula Virtual i elaborar activitats a través del programari informàtic, on reben el suport i assessorament del tutor-professor.


Si bé alguns teòrics consideren que es tracta d’una evolució lògica de l’educació a distància, basada en recursos digitals d’ensenyament i aprenentatge utilitzant eines pròpies de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), per altres pedagogs l’educació en línia és una modalitat amb característiques pròpies que es diferencia tant de l’educació a distància com de l’educació presencial.


Per aquesta raó, mentre que en l’educació a distància l’ensenyament es recolza principalment en la distribució de materials didàctics, en l’educació en línia són imprescindibles les activitats que els estudiants han de realitzar per superar les matèries.


Llavors … Cal assistir a una classe per tenir una formació de qualitat? L’ensenyament virtual, que prescindeix de les dues coses, guanya adeptes cada dia i demostra el contrari. La crisi, la necessitat de reciclatge laboral i de noves capacitats d’aprenentatge esborren els prejudicis contra l’anomenada ciberenseñanza.


A Tot Formació també apostem per la formació on-line, perquè coneixem les dificultats que tenen alguns centres i algunes empreses per a realitzar formació presencial. Amb les nostres eines virtuals i el Campus Virtual, ajudem al teixit a empresarial a solucionar les seves necessitats formatives sense la necessitat de desplaçar-se una aula.

Posted in Articles.