Estudies i Treballes?

Fins a dia d'avui, a les empreses on he estat treballant, nomes s'ha tingut en compte l'opinió de l'empresari a l'hora de plantejar una possible formació dins de l'empresa, sense tenir en compte e ignorant la opinió dels treballadors. Això ha fet, en moltes ocasions, que el fet de poder accedir a un curs de formació dins de l'empresa, fos una desmotivació i una obligació, i no com una oportunitat.

Per sort, afortunadament crec que cada vegada hi ha mes empresaris que fan una altre lectura del tema i creuen que tant la formació com altres decisions dins de l'empresa no només son cosa d'ells si no que tots el treballadors formem part del mateix equip, capaços entre tots de triar en cada moment les eines necessàries per que tot funcioni.

Les empreses al cap i a la fi som les persones que les formem. Així doncs, amb persones preparades i que tenen a la seva disposició la possibilitat d'una formació continua, obtindrem una empresa amb la capacitat d'adaptar-se i preparada pels canvis.

Hem de fugir per tant de treballadors acomodats i sense aquesta ambició, ja que sino tindrem empreses estàtiques, antiquades i sense capacitat de millora.

Hem de fugir d'empresaris tancats a assumir que l'empresa som tots, tant ells com nosaltres, i que sense nosaltres, sense el nostre esforç diari, això no tira.

Els treballadors ens hem d'implicar en la millora de l'empresa, però ens han de donar les eines i el coneixement necessari. Ens han de fer sentir part de la mateixa, formant un grup sense sistemes piramidals i on cada un de nosaltres es important i bàsic pel bon funcionament de l'empresa. Així les nostres ganes, la nostra motivació i el nostre rendiment augmentarà de manera natural.

El pitjor en qualsevol empresa es la mediocritat, i no saber aprofitar el talent de les persones que les formem. Hem de formar i millorar el nostre potencial que moltes vegades ni nosaltres mateixos sabem que tenim.

Personalment, crec que la formació hauria de ser un procés sistemàtic, continu i no només puntual, integrat en l'organització de l'empresa, perquè tant en el present com en el futur es tingui en compte a l'hora de millorar el nostre treball. Jo l'entenc com un mitjà per obtenir els resultats desitjats.

En el meu cas puntual el tipus de formació que Tot Formació ens va impartir, es la que requeríem, anava dirigida a l'adquisició i perfeccionament tècnic de determinades eines que utilitzem, i vàrem obtenir els resultats esperats.

Espero poder tenir una continuïtat en la formació per tal de millorar la meva competència en el meu dia a dia, i sobretot, seguir trobant-me respectada a la meva feina i lliure d'opinar en tot cas.


Susanna Molero Esclusa
Departament Administració

Publicado en Articulos.